Informationsmaterial

Inför varje Avtalsrörelse är vi ute och besöker arbetsplatser och berättar om våra och motpartens krav. Vid dessa besök delar vi ut informationsbroschyrer.

Broschyrerna beskriverkortfattat våra krav på Installations- och Kraftverksavtalet. Vi förklarar varför en LO-samordning gör oss starkare samt hur den nya elsäkerhetslagen kommer att inverka på kollektivavtalet.

Slutligen så har vi även frågat tre installations- och tre kraftverkselektriker från Förhandlingsdelegationen vilken fråga som de tycker är viktigast i denna avtalsrörelse.

Ladda ned och läs broschyrerna!

  • Avtal2017 - Installation (851 kB)

    Info från förbundsledning & verksamhetsenheten om våra krav 2017 på Installationsavtalet

  • Avtal2017 - Kraftverk (821 kB)

    Info från förbundsledning & verksamhetsenheten om våra krav 2017 på Kraftverksavtalet

  • Avtal2017 - Larm- & Säkerhet (1,79 MB)

    Info från förbundsledning & verksamhetsenheten om våra krav 2017 på Larm- & Säkerhetsavtalet

Uppdaterad: