Avtalat

Inför varje Avtalsrörelse är vi ute och besöker arbetsplatser och berättar om våra krav, detta kallar vi Brandövning. Avtalat är informationsbroschyrer som vi delar ut vid dessa brandövningar.

Uppdaterad: