Fotograf: Anna Ledin Wirén

Avtalskrav 2023

Här hittar du Elektrikernas avtalskrav i avtalsrörelsen 2020 samt våra motparters krav. Avtalskraven publiceras vartefter de växlas.

I svåra tider måste man hålla ihop, därför har Elektrikerna anslutit sig till LO-samordningen i årets avtalsrörelse. Det innebär att förbundet går fram med ett antal gemensamma krav, däribland lönekraven, tillsammans med en rad andra LO-förbund. Förbundet kommer solidariskt stötta alla samordnade LO-förbund att uppnå de gemensamt ställda kraven. 

Utöver de gemensamma kraven har Elektrikerna också sina egna krav vilket kommer från avtalsmotioner som medlemmar har skickat in. Avtalsspecifika krav hittar du nedan under varje avtal. Där kommer du också kunna ladda ned både Elektrikernas och våra motparters krav i sin helhet.

Våra gemensamma krav i LO-samordningen:

 • 1 årsavtal.
 • Löneökning med 4,4% samt en låglönesatsning med lägst 1 192 kr för pottfördelning.
 • Lägstalönen höjs med minst 1 371 kr.
 • Övriga ersättningar höjs med 4,4%.
 • Villkorsförändringar i avtalsförsäkringar och avtalspension.
 • Elektrikernas avtalskrav för Installationsavtalet (173 kB)

  Några av de avtalskrav som Elektrikerna har ställt för Installationsavtalet är:

  › Höjning av den extra pensionsavsättningen.
  › Lönekartläggning för att motverka ojämställda löner.
  › Kortare arbetsvecka och mer fritid.
  › Inga överenskommelser med enskild arbetstagare om rotationsarbete.
  › Mer kompetensutveckling för att klara den gröna omställningen.
  › Moderniserade permissionsregler: mor- och farföräldrar ska räknas som nära anhörig.
  › Höjning av penningfaktorn vid ackord.
  › Gemensam arbetsgrupp för kortare resor samt förändring av resetillägget.
  › Turordning vid arbetsbrist: Arbetsgivarnas rätt att undanta högst tre arbetstagare får endast göras bland Elektrikernas medlemmar.
  › Inför en förtroendemannakassa för ersättning till förtroendevalda.
  › Lägsta lön för inlånad montör ska vara snittlönen på det inlånande företagets montörer.

  Här kan du också läsa Installatörsföretagens krav.

 • Elektrikernas avtalskrav för Kraftverksavtalet (173 kB)

  Några av de avtalskrav som Elektrikerna har ställt för Kraftverksavtalet är:

  ›  Höjning av den extra pensionsavsättningen.
  ›  Kortare arbetsvecka.
  ›  Turordning vid arbetsbrist: Arbetsgivarnas rätt att undanta högst tre arbetstagare får endast göras bland Elektrikernas medlemmar.
  ›  Partsgemensam strategi för att fler kvinnor ska söka sig till branschen.
  ›  Utbildning för att kunna se och rapportera säkerhetsrisker.
  ›  Förbättrad dygnsvila för arbetsuppgifter utanför beredskapstjänst.
  ›  Trygga kompetensförsörjningen: Fler utbildningar, yrkescertifikat och en yrkesnämnd.
  ›  Individuell kompetensutveckling.
  ›  Inför en förtroendemannakassa för ersättning till förtroendevalda.
  ›  Förlängda regler om förhandlingsskyldighet vid entreprenader.

  Här kan du också läsa EFA:s krav.

 • Elektrikerna avtalskrav för Thyssenavtalet (191 kB)

  Några av de avtalskrav som Elektrikerna har ställt för Thyssenavtalet är:

  › Höjning av den extra pensionsavsättningen.
  › Kortare arbetsvecka och mer fritid.
  › Mer kompetensutveckling.
  › Turordning vid arbetsbrist: Arbetsgivarnas rätt att undanta högst tre arbetstagare får endast göras bland Elektrikernas medlemmar.
  › Träning på arbetstid.
  › Betald mat vid beredskap.

  Här kan du också läsa Teknikarbetsgivarnas krav.

 • Elektrikerna och Sekos avtalskrav för Larm- och säkerhetsteknikavtalet (516 kB)

  Några av de avtalskrav som Elektrikerna och Seko har ställt för Larm- och säkerhetsteknikavtalet är:

  › Höjning av den extra pensionsavsättningen.
  › Mer arbetstidsförkortning.
  › Rast ersätts av betalt mattidsuppehåll när arbetsgivaren inte uppfyller de grundläggande kraven på lokal.
  › Hälsoundersökning minst vart tredje år.
  › Mer kompetensutveckling.
  › Arbetare som utgår från bostaden med bil är i nuläget skyldig att hålla 30 minuters tid för egen framresa. Denna tid ska förkortas till 15 minuter.
  › Ett utvecklingsavtal ska tecknas mellan parterna.
  › 1 timme betald ledighet per arbetad dag vid arbete utanför hemorten som kräver övernattning.

  Här kan du också läsa Installatörsföretagens krav.

 • Elektrikernas avtalskrav för Radio & TV-avtalet (565 kB)

  Några av de avtalskrav som Elektrikerna har ställt för Radio & TV-avtalet är:

  › Lönekartläggning för att motverka ojämställda löner.
  › Kortare arbetsvecka och mer arbetstidsförkortning.
  › Löne- och utbildningsstege som speglar anställdas arbetsområde.
  › Att företagshälsovård och med vilket intervall hälsoundersökningar ska göras förs in i avtalet.
  › Att anställningsformerna och arbetstiderna anpassas för att spegla verkligheten.

  Här kan du också läsa Svensk Handels krav.

 • Elektrikerna avtalskrav Elektroskandiaavtalet (637 kB)

  Några av de avtalskrav som Elektrikerna har ställt för Elektroskandiaavtalet är:

  › Löneökningar för 2023 med 4, 1 procent. Avtalens lägstalöner höjs i tillämpliga fall med ett krontal om 1350 kr.
  › Löneökningar för 2024 med 3,3 procent dock med ett lägsta utrymme om 931 kr per månad och heltidsanställd räknat per individ inom avtalsornrådet.
  › Parterna ska arbeta med att öka intresset hos kvinnor för att arbeta i elbranschen. 
  › Förkortad arbetstid genom bättre planering av arbetsdagen.
  › Partsgemensam arbetsgrupp för att få fler avElektrikernas medlemmar att ta uppdraget som skyddsombud.

  Här kan du också läsa Teknikgrossisternas Arbetsgivareförenings krav.

Uppdaterad: