Radio & TV

Som arbetsgivare ska du varje år redovisa in lönerna för dina anställda till Svenska Elektrikerförbundet. Här hittar du information om hur du redovisar in detta samt vart du vänder dig vid eventuella frågor.

Varje år skickas löneprotokoll till dig som arbetsgivare att fylla i dina anställdas nya löner. Tillsammans med protokollet följer ett brev med information om vilka procentsatser som gäller för den individuella delen och den garanterade delen för detta år. I första hand förhandlar ni detta med klubb eller facklig förtroendeman, om hjälp önskas vid förhandlingen kontaktar ni ert regionskontor.

Revision av utgående löner ska ske den 1 maj 2016. Ett utrymme bildas för individuell fördelning motsvarande 2,4 % år 2016 av de utgående månadslönerna för SEF:s medlemmar per den 30 april 2016.

Potten ska fördelas individuellt vid förhandlingar inom företaget.
Av ovanstående utrymme utgör 50 % generell ökning och 50 % utgör lokal pott för individuell fördelning.

Förhandlingsprotokollet ska vara ditt regionskontor tillhanda senast den 1 juli 2016.
Det är viktigt att koder uppdateras på de anställda så detta stämmer överrens med vart de befinner sig i karriären.

Förhandlingsprotokoll överenskommelsen 2016-05-01 -- 2017-05-31 finns att läsa här.

Kontaktuppgifter till regionskontoren hittar ni här.

Uppdaterad: