Installationsavtalet

Som arbetsgivare ska du varje år redovisa in lönerna för dina anställda till Svenska Elektrikerförbundet. 
Här hittar du information om hur du redovisar in detta samt vart du vänder dig vid eventuella frågor.

Varje år skickas löneprotokoll till dig som arbetsgivare att fylla i dina anställdas nya löner. Tillsammans med protokollet följer ett brev med information om vilka procentsatser som gäller för den individuella delen och den garanterade delen för detta år.


I första hand förhandlar ni detta med klubb eller facklig förtroendeman, om hjälp önskas vid förhandlingen kontaktar ni ert regionkontor.

Revision av utgående löner ska ske den 1 maj 2017, 2018, 2019. Ett utrymme bildas för individuell fördelning motsvarande 2,0 % av de utgående månadslönerna för SEF:s medlemmar per den 30 april för vart och ett av åren.


Potten ska fördelas individuellt vid förhandlingar inom företaget.
Efter fördelning av lönepotten ska per månad utgående lön, efter lönerevision, för heltidsarbetande ha ökat med lägst 1,0 % för vart och ett av åren.

Läs också förhandlingsordningen för att hålla koll på datum och regler gällande förhandlingarna.

Det är också viktigt att lönekoder uppdateras i protokollet på de anställda så detta stämmer överens med vart de befinner sig i karriären.

Förhandlingsprotokoll överenskommelsen 2017-05-01 -- 2020-04-30 finns att läsa här.

Kontaktuppgifter till regionskontoren hittar ni här.

Uppdaterad: