Redovisning på internet

Här följer information om hur du redovisar fackavgifterna på Internet. 

Enklaste sättet att redovisa fackavgifter som dragits från anställdas löner är att registrera dem via internet. För att starta med den typen av redovisning vänder ni er till vår arbetsgivarservice Kontakten. Sedan är det bara att köra igång från nästkommande månad.

Uppdaterad: