Jonas Wallin berättar om vikten av kollektivavtal

Fotograf: Sven Höckert

Vikten av kollektivavtal

Idag den 17 mars är det kollektivavtalets dag. Vad kan du göra mer för att bibehålla och utveckla våra kollektivavtal? Se till att prata om vikten av kollektivavtalet och vad det skulle innebära om det försvagas.

Publicerad:

Igår ägde en träff rum med 6F:s ordförande och tillika ordförande i Elektrikerna, Jonas Wallin, på Folkets hus i Östersund. Vikten av kollektivavtal samt bibehållen organisationsgrad var temat för kvällen. Det blev en bra dialog med medlemmar från Elektrikerna och SEKO representerade.

Värdet av kollektivavtalet har länge ansetts vara viktigt för de fackliga organisationerna medan arbetsgivarorganisationen i vissa lägen ansett att man inte behöver tillse kollektivavtalets efterlevnad.

Värdet av kollektivavtalet borde vara minst lika viktigt för arbetsgivaren då de seriösa företagen i annat fall utkonkurreras av de företag som inte behöver tillämpa kollektivavtalets villkor. Precis så som det var på 1930-talet då både facket och arbetsgivarorganisationen skulle vara överens om att tillse att samtliga företag omfattas av kollektivavtal för likvärdig konkurrens. Utan en balans mellan fack och arbetsgivare så fungerar inte den Svenska Modellen.

För att bibehålla ett starkt kollektivavtal erfordras också en stark facklig organisation med hög organisationsgrad. Arbetstagare får inte ta för givet att avtalet ska fortsätta vara starkt och att de ändå får ta del av villkoren som medlemmarna kämpat sig till utan att de är medlem.

Så gå ut och organisera era kamrater och få dem att förstå vikten av det fackliga medlemskapet, för att vi ska kunna bibehålla ett stark kollektivavtal med bra villkor!  💪

Uppdaterad: