Jonas Wallin pratar med elever från Jämtlands Gymnasium

Fotograf: Sven Höckert

Förbundsordförande ute och besöker skolor

Elektrikernas ordförande Jonas Wallin besökte Jämtlands Gymnasium och träffade elever i avgångsklassen för elektriker.

Publicerad:

Jonas informerade om vikten att ha alla betyg i ordning då arbetsmarknaden just nu är positiv och att det är svårare att få en lärlingsanställning om man inte uppfyller anställningskraven.

Jonas talade även om vikten av engagerade lärare för att ge eleverna en bra start inför arbetslivet och att klara av de utmaningar som väntar i den snabbt utvecklande branschen. En bransch som inte bara är installation utan även tele, data, säkerhet, andra områden som hiss, industri, kommun/landsting, vindkraft, eldistribution med flera.

En dialog om praktik och vad som kan utföras utav utbildningen ute hos ett företag vid praktik var också ett ämne som dök upp.

En utveckling och kvalitetssäkring av utbildningen är viktig för att tillse att branschen får väl utbildade medarbetare som kan utföra de arbetsuppgifter som är aktuella när de påbörjar sin yrkeskarriär, inte vad som var aktuellt ett par år tillbaka i tiden.

Bli elektriker

Bli elektriker

Är du, eller känner du någon som är, intresserad av att bli elektriker? Här finner du lite kortfattad information om yrket. De flesta elektriker arbetar med installation och service av elektriska anläggningar.

Läs mer eller kontakta oss så hjälper vi dig!

Läs mer

Uppdaterad: