Certifikat efter ETG examen

De elever som går sin utbildning på ett ETG gymnasium får möjligheten att avsluta utbildningen med ett speciellt examens prov, typ gesällprov!

Klarar man detta prov går man ut skolan med ett godkänt certifikat!

De elever som genomgår ETG-examen erhåller sitt yrkesbevis (certifikat) i samband med sin examen.

Anställningform!
De elever som har fått sitt ETG certifikat skall inte anställas som lärlingar. Lärlingstiden är redan klar! Dessa skall anställas som 1:e års montörer.

Lön
De första 720 timmarna, ska montören ha minst den minimilön som anges för lärling i nivå 721:a till 1600:e timmen,(Installationsavtalets bilaga 1). ( 16 201 kr from 170501)

Efter 720 timmar gäller minst lägsta lön för första årsmontör eller servicemontör, enl Installationsavtalet. (17 528 kr alt 26 291 kr from 170501)

Granskad:
Sidansvarig: Jeanett Magnusson