Fotograf: Diana Oldenburg

Att teckna kollektivavtal är att skapa ordning och reda på arbetsmarknaden

Kollektivavtalet är en överenskommelse mellan Elektrikerna och din arbetsgivare, och nästan allt som rör din anställning regleras i kollektivavtalet.

Fördelarna med kollektivavtal
Att din arbetsgivare skrivit på kollektivavtalet är en garanti att du får rätt lön, semesterersättning, övertidsersättning, sjuklön, försäkringsskydd, avtalspension med mera. Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats behöver inte du själv förhandla om detta, allt finns redan reglerat i kolletivavtalet.

Vi har som mål att ständigt förbättra villkoren i arbetet. För att kunna genomföra det är det viktigt att varje medlem kan sitt avtal och följer det. Kräver sina rättigheter och uppfyller sina skyldigheter. 

Ett viktigt uppdrag för oss är därför att kräva att varje företag ingår kollektivavtal. I listan till vänster kan du läsa om våra avtalsområden och hitta respektive kollektivavtal.

Uppdaterad: