Fotograf: Anna Ledin Wirén

Inför Förbundsmötet 2018 startar Elektrikerna en medlemsdialog

För att fler medlemmar ska involveras före, under och efter mötet kartlägger vi medlemmarnas situation och behov för att få fram en gemensam verklighetsbild.

2018 har Elektrikerna Förbundsmöte, vår kongress. Ca 100 elektriker från hela landet samlas då för att fatta beslut om vilken riktning Elektrikerna ska ta. De väljs alla på lokala valmöten, som alla är välkomna att delta på.

Inför Förbundsmötet har vi nu startat ett demokratiarbete för att säkerställa att medlemars röster hörs på Förbundsmötet. Vårt mål är att 5000 elektriker ska få sina röster hörda inför kongressen. 

Tanken är att svaren vi får in, ute på arbetsplatsbesök och på webben, blir vårt underlag inför kongressen 2018:

  • Medlemmarnas situation och behov
  • Mål för utveckling av förbundet
  • Idéer och förslag på lösningar för att nå målen

Gör din röst hörd inför Förbundsmötet 2018

Tack för att du engagerar dig i Elektrikernas framtid!


Uppdaterad: