Fotograf: Anna LEDIN WIREN

Broschyrer

Här hittar du broschyrer som vi har tagit fram om att skapa en bra arbetsmiljö på arbetsplatsen. Bland annat kan du läsa om riskerna med asbest och damm.

Varje år blir flera arbetsgivare och anställda sjuka eller skadade på arbetsplatsen. Många skador och sjukdomar kan enkelt förebyggas genom att man på företaget arbetar med arbetsmiljöfrågorna.

Det finns särskilda bestämmelser för tillfälliga arbetsplatser som t.ex. byggarbetsplatser. när det kommer till personalutrymmen. I broschyren kan du läsa om vilka regler som gäller för personalutrymmen på tillfälliga arbetsplatser.

Håll dig uppdaterad om vilka riskerna på din arbetsplats är och tveka inte att kontakta Elektrikerna om du misstänker arbetsmiljörisker.

Uppdaterad: