Fotograf: Diana Oldenburg

Ackordstidslista & penningfaktor

Här finner du information om penningfaktorerna och ackordstidslistan. 

Ackordsfaktorer - Installationsavtalet

Brytpunktstillägg 9 Kap § 2
Fr o m 15 maj 2007: 28,94
Fr o m 1 april 2008: 29,98
Fr o m 1 april 2009: 31,06
Fr o m 9 maj 2010: 31,40
Fr o m 1 april 2011: 32,20
Fr o m 1 april 2012: 33,04
Fr o m 1 april 2013: 34,67
Fr o m 1 april 2014: 36,41
Fr o m 1 april 2015: 38,22
Fr o m 1 april 2016: 39,14


Penningfaktor 9 Kap § 4
Fr o m 15 maj 2007: 115,80
Fr o m 1 april 2008: 119,97
Fr o m 1 april 2009: 124,29
Fr o m 9 maj 2010: 125,66
Fr o m 1 april 2011: 128,85
Fr o m 1 april 2012: 132,20
Fr o m 1 april 2013: 134,71
Fr o m 1 april 2014: 137,68
Fr o m 1 april 2015: 140,91
Fr o m 1 april 2016: 144,29

 

Granskad: